25 november

Postad av på Nov 26, 2016 i Evenemang, Okategoriserade | 0 kommentarer

25 november: den av FN instiftade dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Vi uppmärksammade dagen med fackeltåg och tal i centrala Västerås. Tack alla ni som kom och lyssnade och gick med i fackeltåget.

MKL251116

 

MKL251116

 

 

MKL251116

 

 

Talet i sin helhet

Idag är det 25 november. Det är den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Den här dagen instiftades av FN för att uppmärksamma det utbredda våld som kvinnor utsätts för världen över. 1981 började aktivister uppmärksamma våld mot kvinnor på just den här dagen 1999 blev det en officiell dag erkänd av FN.

Datumet har valts för att hedra minnet av tre systrar från Dominikanska republiken som brutalt mördades på grund av sin politiska aktivism. De blev en symbol för våldet mot kvinnor i Latinamerika. Genom att uppmärksamma denna dag hedrar vi dem, samtidigt som vi främjar globalt erkännande av det könsrelaterade våldet.  FN uppmuntrar organisationer världen över att uppmärksamma den här dagen för att visa på den globala relevans som frågan om våld mot kvinnor har.

25 november handlar om att uppmärksamma att vi inte tycker att det är okej att detta pågår – vi accepterar inte  att kvinnor utsätts för våld över hela världen! Våld mot kvinnor är en brottslig handling. Det är fysiskt, psykiskt och sexuellt våld som förekommer i alla delar av vårt samhälle. Våld mot kvinnor är ett brott mot mänskliga rättigheter då frihet från våld är en grundläggande mänsklig rättighet. När vi pratar om våld mot kvinnor menar vi alla former av våld mot kvinnor allt från våld i nära relationer till det strukturella förtryck som kvinnor utstår världen över. Det är misshandel, våldtäkt både i nära relationer samt som vapen i krig, könsstympning, prostitution, kontroll och tvångsäktenskap. 13 kvinnor mördas i Sverige per år av en man som de har eller har haft en relation med. Under 2015 anmäldes 493 våldtäkter i månaden i Sverige.

Våld mot kvinnor är en konsekvens av kvinnodiskriminering och förtryck. Vi ser det i rådande lagstiftning vilket också ger utslag i praktiken. Det är en konsekvens av  de ojämställda samhällen vi lever i.  Det är en global pandemi! Att män utsätter kvinnor för våld är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem. Det förekommer i alla åldrar, samhällsklasser, bostadsområden och yrkesgrupper. Problemen är förtryckande strukturer som vi kan härleda till maskulitetsnormer.

Kvinnor tvingas av män att söka skydd på Sveriges kvinnojourer. Män är överrepresenterade i våldsstatstiken. Män utsätter kvinnor för våld men även andra män. Män står för den stora delen av brotten våldtäkter, misshandel och olaga hot. Vi måste ställa oss frågan varför? Våldet används för att leva upp till den maskulinitetsnorm som är rådande i vårt samhälle. Den ger sig i uttryck genom makt, aggressivitet och styrka och ställs i motsats till det som anses vara kvinnligt. Enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor upplever killar att de har förväntningar på sig att leva upp den rådande maskulinitetsnormen. Det är djupt oroande och vi måste vända denna utveckling och ifrågasätta rådande samhällsnormer.

Våld mot kvinnor uppmärksammas nu internationellt. Ett av FNs globala mål för hållbar utveckling innebär att frågan får internationellt erkännande och vi har en bredare bas att jobba utifrån. Även den svenska regeringens nya strategi för mäns våld mot kvinnor innebär att frågan får erkännande med ökade insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck mot kvinnor. Men vi kan inte tystna för det! Vi måste finnas här för att sätta press på makthavare för att riktningen ska gå åt rätt håll. Det finns olika saker vi kan göra för att aktivt arbeta för att minska våld mot kvinnor både här och världen över. Vi vill lyfta tjej- och kvinnojourernas otroliga arbete med att stötta och finnas för de kvinnor som drabbats av mäns våld. De behöver allt stöd de kan få både genom ideellt engagemang men även din röst för att få den finansiering de behöver. För en ökad jämställdhet behövs det även en stark opinion som motsätter sig de förtryckande strukturer som möjliggör våld mot kvinnor.

VI KRÄVER ATT VÅLDET UPPHÖR!

MKL251116

MKL251116

MKL251116

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *