Engagera dig!

Som medlem får du möjlighet att delta i alla Lobbyns aktiviteter. Du kan också vara med och påverka Lobbyns agenda och knyta viktiga kontakter. Har du synpunkter på eller tankar om frågor som du tycker Lobbyn borde ta upp får du gärna kontakta oss.

Medlemsavgift per år:

Företag/organisationer: 200 kr
Privatpersoner: 100 kr

Det enklaste är att betala in medlemsavgiften till vårt plusgirokonto: 48 93 89-7. Skicka gärna samtidigt ett mail till info@malardalenskvinnolobby.se med uppgifter vi behöver för ditt medlemskap: namn och kontaktuppgifter.

Kom ihåg att som medlem är det upp till dig själv hur mycket, eller hur lite du vill engagera dig!