Läs vår insändare i VLT angående diskriminerande reklam

Postad av på jan 24, 2017 i Okategoriserade | 0 kommentarer

Från vlt.se:

Den 12 januari skev Padma Schrewelius på VLT:s ledarsida om hur “sjukt” det är att Tullkammarens reklam för julbord fälldes för könsdiskriminerande reklam av Reklamombudsmannen.

I Reklamombudsmannens dom fastslås att kvinnan i reklamen framställs som ett sexobjekt, samt att framställningen inte har någon koppling till det som marknadsförs, och fälls som könsdiskriminerande reklam.

Schrewelius menar att det här handlar om censur. Vi menar istället att diskriminerande reklam både är ett tecken på och en del av ett ojämställt samhälle.

Reklam finns överallt och vi kan inte undvika att påverkas av den. Ofta ser vi stereotypa bilder av Mannen och Kvinnan. Mannen porträtteras generellt som aktiv, mäktig och påklädd – som subjekt. Kvinnan framställs som passiv, sexualiserad, och avklädd – som objekt. Genom de stereotypa framställningarna av Mannen respektive Kvinnan bekräftas den ojämställda maktordningen i samhället.

Objektifierande och könsdiskriminerande reklam är ett hinder för att uppnå jämställdhet, eftersom det är en del av de ojämställda strukturerna som är så djupt rotade i vårt samhälle. Det handlar inte om att någon ska bestämma vad var och en ska bli kränkt av, som Schrewelius skriver. Det handlar om jämställdhet i det offentliga rummet där vi borde slippa diskriminerande reklam. Det borde finnas mer kreativa sätt att marknadsföra exempelvis ett julbord än att använda sig av en avklädd kvinna.

// Frida, Michaela, Elin, Emma, Sandra
Mälardalens Kvinnolobby

Till artikeln

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *