Om Lobbyn

Mälardalens Kvinnolobby är en ideell förening som verkar för ett jämställt och demokratiskt samhälle där kvinnor och män har samma rättigheter och skyldigheter.

Vi vill medverka till att ett jämställdhetsperspektiv integreras  i arbetsliv och samhälle och i alla politiska, ekonomiska och sociala sammanhang.

Föreningen har sitt säte i Västerås.

Styrelsen

Michaela Rosendal, ordförande
E-post: michaela@malardalenskvinnolobby.se 
Telefon: 076-0471505

Elin Persson, vice ordförande
E-post: elin@malardalenskvinnolobby.se 

Emma Cronert, kassör
E-post: emma@malardalenskvinnolobby.se 

Frida Wallander
E-post: frida@malardalenskvinnolobby.se 

Lisa Carlesjö
E-post:  

Stadgar

Här kan du läsa Mälardalens Kvinnolobbys stadgar