Rapport från SKL:s årsmöte

Postad av på mar 27, 2010 i Sveriges Kvinnolobby | 0 kommentarer

Sveriges Kvinnolobby (SKL) har totalt 42 medlemsorganisationer. Under dagens årsmöte fanns 23 representerade. Jag själv, Clara Berglund, och Hjördis Häll företrädde Mälardalens Kvinnolobby.

Skuggrapporten Beijing +15

Dagen inleddes med en presentation av skuggrapporten Beijing +15, som SKL och ett antal andra organisationer arbetat fram. Det har gått 15 år sedan världskonferensen i Beijing då man tog fram handlingsplanen ”The Beijing Platform for Action”. Planen ses av många som ett av dem viktigaste dokumenten i arbetet med kvinnors rättigheter. I skuggrapporten granskar organisationerna hur väl Sverige lyckats implementera den. Hela skuggarapporten hittar ni här: Beijing +15 skuggrapport.

Rapport från CSW

Därefter talade Wivecka Holst och SKL:s ordförande Gertrud Åström om sina upplevelser från CSW i New York. CSW (Comission on the Status of Women) är ett två veckor långt möte i FN:s regi där både officiella delegationer och NGO’s (Non Governmental Organizations) från hela världens träffas. I år diskuterade man bland annat en eventuell femte världskonferens och kvinnors ekonomiska självständighet . Gertrud Åström hade försökt väcka frågan om rätt till heltid men i viss mån känt sig motarbetad av representanter från andra länder. Kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter var ett annat ämne som väckt många reaktioner under CSW. Wivecka Holst tyckte att det stundtals kändes som att man gick bakåt istället för framåt. Hon stötte även på krafter som motarbetade den femton år gamla handlingsplanen från Beijing eftersom de fortfarande anser att den är för radikal.

Årsmötet

Efter en gemensam lunch då vi deltagare fick möjlighet att träffas och prata var det dags för det formella årsmötet. Man beslutade bland annat att genomföra vissa förändringar i SKL:s stadgar. Jag själv blev invald som kassör i styrelsen. Mia Fahlén, Catarina Alpkvist och Eva Fager var andra ledamöter som valdes in i styrelsen. De redan sittande Inger Malm och Karin E Wenander valdes om. Utöver redan uppräknade består styrelsen av Gertrud Åström, Malin Olsson och Birgitta Nyrinder. En höjdpunkt på årsmötet var självklart presentationen av förra årets verksamhetsberättelse och nästa års verksamhetsplan. Under det kommande året kommer SKL bland annat att fortsatta arbeta med spridningen av kvinnokonventionen och handlingsplanen från Beijing. Detta gör man bland annat med hjälp av den nya lättlästa skriften ”Hur jämställda är Kvinnor i Sverige?” som är skriven på lättläst svenska. Man vill även fortsätta granska regeringens höst och vårbudgetar och synas och verka under Almedalsveckan. Man planerar också genomföra två projekt. Det första fokuserar på kvinnor i asylprocessen och är en uppföljning av SKL:s tidigare arbete med migrantkvinnor. Det andra riktar sig till unga kvinnor och är ett försök att öka solidariteten samt kartlägga unga kvinnors dåliga hälsa.

Clara reflekterar

Personligen ser jag fram emot att arbeta även i SKL:s styrelse. Det var andra gången jag fick möjlighet att närvara under organisationens årsmöte och i år, liksom förra året, åkte jag därifrån full av hopp och inspiration. Det är fantastiskt att se så många engagerade kvinnor med olika fantasiska kompetenser i samma rum. SKL finns till för att hålla samman alla dessa kvinnor och deras organisationer. Dagligen upplever jag frustration över att vara en ung kvinna i ett land där förändringen går så oerhört långsamt. Men just nu är jag uppfylld av förväntan. Tillsammans är vi starka!

                 CLARA BERGLUND, vice ordf. Mälardalens Kvinnolobby

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *